Ahnenforschung.Net Forum

Ahnenforschung.Net Forum (https://forum.ahnenforschung.net/index.php)
-   Lese- u. Übersetzungshilfe für fremdsprachige Texte (https://forum.ahnenforschung.net/forumdisplay.php?f=84)
-   -   [gelöst] Bitte um Hilfe beim lesen einer Heiratsurkunde - 1831 polnisch (https://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=206060)

Wolfrum 17.05.2021 19:12

Bitte um Hilfe beim lesen einer Heiratsurkunde - 1831 polnisch
 
Quelle bzw. Art des Textes: Heiratsurkunde
Jahr, aus dem der Text stammt: 1831
Ort/Gegend der Text-Herkunft: Szadek
Namen um die es sich handeln sollte: Samuel Trinkaus und Amalia Weiss


Ich bitte die polnisch sprachkundigen um Hilfe und Korrekturen meines Versuches. Was ich nicht eindeutig lesen konnte ist mit ? markiert.

Vielen Dank im vorraus.

https://metryki.genealodzy.pl/metryk...603&x=1776&y=0

Szadek
No. 9

Działo się w mieście Szadku dnia dwudziestego zostego maja, tysiąc osmset
trzydzieśtego pierwctego roku, o godzinie ósmy wieczorem Wiadomo czynimy
ze w przytomności świadkow Antoniego Kozlowskiego obywatela lat czterdzieści
sześć, i Karola Pekler młynarza lat dwadzieścia pięć liczących obydwoch
w Szadku zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie
małżeństwo między Samuelem Trinkehauer młodzianem Czetadnikiema?
Preferyi? piekarskiey w Szadku zamieszkałym, a urodzonym w Plochu z Samuela
i Anny Małzonkow Trinkhaus w Plocku zamieszkałych lat dwadzieścia
trzy mającym a panną Amalia Csrką? Friderika ik Anny Małzonkow Weysow
w Szadku zamieszkałych lat osiemnaście mający w Szadku zrodzony
i tam przy matee zostający. Małżenstwo to poprzedzily trzy
Zapowiedzie w dniaretz? dwudziestym czwartym kwietnia, pięćnaszym
i ósmy m maja, roku biezacego, w Parafia Tuleyszey?. L(a/e)znolenie Matki
z Strony? iey następielo tamowanie Małżenstwa nie zaszło. Nowi
Małzonkowie oświadczają iż żadnaj Umowy przed Slubnej między ?oba nie
zawarłi. Akt ten stawającym przeczytany i Świadkom, przez nas samych
i pięćnaszego Swiadka podpisany drugi raz Swiadek pisać nie umie.
Antoni Kozlowski

Astrodoc 17.05.2021 19:29

Hallo!

So würde ich den Text lesen.

Działo się w Mieście Szadku dnia dwudziestego szostego Maja, Tysiąc Osmset
trzydzieśtego pierwszego roku, o godzinie ósmey wieczorem. Wiadomo Czyniemy
ze w przytomności Swiadkow Antoniego Kozlowskiego Obywatela lat Czterdzie-
ści sześć, i Karola Pekler Młynarza lat dwadzieści(a) pięć liczących Obydwoch
w Szadku zamieszkałych, Na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religiynie
Małżeństwo między Samuelem Trinkchaus Młodzianem Czeladnikiem Pro-
fesyi Piekarskiey w Szadku zamieszkałym, a urodzonym w Plocku z Samu-
elai Anny Małzonkow Trinkchaus w Plocku zamieszkałych, lat dwadzieścia
trzy mającym. a Panną Amalia Corką Friderika i Anny Małzonkow Wey-
sow w Szadku zamieszkałych lat Osiemnaście mającą w Szadku zrodzo-
ną i tam przy Matce zostającą. Małżenstwo to poprzedzily trzy Za-
powiedzie w dniach dwudziestym czwartym Kwietnia, pierwszym,
i ósmym Maja, roku biezacego, w Parafii tuteyszey. Zezwolenie Matki
z Strony iey nastąpieło. Tamowanie Małżenstwa nie zaszło. Nowi Mał-
zonkowie oświadczaią iż żadney umowy przed Slubney między sobą nie
zawarli. Akt ten stawaiącym przeczytany i swiadkom, przez nas samych
i pierwszego Swiadka podpisany, drugi zac Swiadek pisać nie umie.
Antoni Kozloski

Wolfrum 17.05.2021 20:08

Vielen Dank Astrodoc.

Das hilft mir wieder ein Stück weiter bei dem FN Trinkaus :):):)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:12 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.