Ahnenforschung.Net Forum

Ahnenforschung.Net Forum (https://forum.ahnenforschung.net/index.php)
-   Lese- u. Übersetzungshilfe für fremdsprachige Texte (https://forum.ahnenforschung.net/forumdisplay.php?f=84)
-   -   [gelöst] Polnischer Geburtseintrag - 1852 - Eichorst (https://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=206034)

TheoSch 17.05.2021 10:34

Polnischer Geburtseintrag - 1852 - Eichorst
 
Quelle bzw. Art des Textes: Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zagórów (pow. słupecki)
Jahr, aus dem der Text stammt: 1852
Ort/Gegend der Text-Herkunft: Zagórów
Namen um die es sich handeln sollte: Eichorst Julianna


Hallo,

ich habe einen weiteren Eintrag gefunden, der mich weiterbringen sollte.


Scann 36, Eintrag 122
https://szukajwarchiwach.pl/54/862/0...Wv1w/#tabSkanyFür eine Übersetzung bin ich dankbarGruß
Theo

TheoSch 19.05.2021 23:56

Hallo,


konnte den Text fast komplett entziffern. Unsicher bin ich mr bei den Namen, da die Vornamen ähnlich sind.

Vielleicht kann mal jemand der sich da besserauskennt drüber schauen, ob sie stimmen.


122
Augusty-
nowo

Działo się w Zagurowie dnia /: trzydziestego paź-
dziernika :/ jedenastego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiąt
drugiego roku o godzinie drugij po południa
stawił się Daniel Eichorst lat dwadzieścia
sześć mający, w obecności świadkow Bogusława Szultz
lat czterdzieści dwa mającego i Bogusława Henke
lat trzydzieści dwa mającego wszyscy trzy okupnik (Zinsbauer)
Augustynowie zamieszkałi, i okazał nam dziecię
płci żeńskiej urodzone w Augustynowie dnia /:
dwudziestego trzeciego października :/ czwartego listopada
roku biezacego o godzinie drugiej z rana z jego
małżonki Karoliny z domu Redlich lat dwadzieścia sześć
mającj (kłoraniu) na chrzcie świętym w dnia
dzisiejszem odbytym nadane zostało imię: Julianna
a rodzicami iego chrzestnemi byli Bogusława Henke
i Anna Rozyna Szutta. Akt ten stawającemu
i świadkom przeczytany, poczeid oświadczyli
pisać nie umeija.


Die Übersetzung sollte dann wie folgt lauten (oder ähnlich):Am 30. Oktober / 11 November 1852, 2 Uhr nachmittags erschien
Daniel Eichorst, 26 Jahre alt mit den Zeugen Bogusław Szultz (Schultz), 42 Jhre alt und Bogusław Henke, 32 Jahre alt, alle drei Bauern in Augustynowo und zeigten ein weibliches Kind, das am 23. Oktober / 4. November diesen Jahres um 2 Uhr morgens in Augustynowo von seiner Frau Karolina, geborene Redlich, 26 Jahre alt, geboren wurde.
Es wurde heute auf den Namen Julianna getauft.
Paten: Bogusława Henke und Anna Rozyna Szutta
Der Eintrag wurde den Erscheinenden und Zeugen vorgelesen, da sie sagten, dass sie nicht schreiben können.


Gruß
Theo

acim 20.05.2021 01:31

Działo się w Zagurowie dnia /: trzydziestego paź-
dziernika :/ jedenastego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiąt
drugiego roku o godzinie drugiej po południu.
Stawił się Daniel Eichorst lat dwadzieścia
sześć mający, w obecności świadków Bogusława Szultz
lat czterdzieści dwa mającego i Bogusława Henke
lat trzydzieści dwa mającego, wszyscy trzy okupnicy (Zinsbauer)
w Augustynowie zamieszkali, i okazał nam dziecię
płci żeńskiej urodzone w Augustynowie dnia /:
dwudziestego trzeciego października :/ czwartego listopada
roku biezacego o godzinie drugiej z rana z jego
małżonki Karoliny z domu Redlich lat dwadzieścia sześć
mającej, któremu na chrzcie świętym w dniu
dzisiejszym odbytym nadane zostało imię: Julianna
a rodzicami jego chrzestnemi byli Bogusława Henke
i Anna Rozyna Szultz. Akt ten stawającemu
i świadkom przeczytany, poczóm(?) oświadczyli że
pisać nie umieją.

acim 20.05.2021 01:37

Paten: Bogusław Henke und Anna Rozyna Szultz
Der Eintrag wurde dem Erscheinenden und den Zeugen vorgelesen, worauf(?) sie sagten, dass sie nicht schreiben können.


Sonst würde ich nichts ändern.
Gruß, Aleš

TheoSch 20.05.2021 06:57

Hallo Aleš,


besten Dank für die Korrekturen.
Jetzt mache ich mich an die nächste Übersetzung.


Schönen Tag und Gruß
Theo


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.