Einzelnen Beitrag anzeigen
  #9  
Alt 26.06.2022, 12:07
Benutzerbild von Paul1910
Paul1910 Paul1910 ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 11.05.2020
Beiträge: 220
Standard

Hallo,

Bei https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de habe ich leider nichts gefunden. Trotzdem danke.

Ich habe aber dem Staatsarchiv Kattowitz geschrieben und folgende Antwort bekommen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej informuje, że nie
odnaleziono aktu małżeństwa Johanna Zielasko i Johanny Halaptasch/Halapacz zawartego w
miejscowości Kamienica (obecnie dzielnica Bielska-Białej) przed 1908 r. ani aktów urodzeń
żadnej z tych osób (Johanna Zielasko ur. 02.01.1874 r. oraz Johanny Halapatsch/Halapacz ur.
18.04.1884 r.).
Poszukiwania przeprowadzono w następujących zespołach archiwalnych:
 13/1313 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała
Archanioła w Wilkowicach;
 13/1332 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku;
 13/1376 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym
Bielsku.
Jednocześnie Archiwum informuje, że nie przechowuje akt metrykalnych osób
wyznania rzymskokatolickiego z miejscowości Kamienica (Parafia św. Mikołaja w Bielsku), w
tej sprawie można zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5,
43-300 Bielsko-Biała.
Ponadto Archiwum informuje, że do urzędów stanu cywilnego przekazywano księgi z
zapisami od 1890 r. i późniejszymi. W sprawie akt metrykalnych sprzed 1890 r. (akty
urodzenia Jahanna Zielasko i Johanny Halapatsch) można zwrócić się do parafii i związków
wyznaniowych, a w tym przypadku do:
 - Diecezja Bielsko-Żywiecka, ul. Żeromskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała;
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej - ul. Piłsudskiego 43, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: (33) 48-85-095; email: apbielsko@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl
 - Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pl. Marcina Lutra
3, 43-300 Bielsko-Biała.
Z up. Dyrektora
Archiwum Państwowego w Katowicach
Kierownik Oddziału w Bielsku-Białej

Staatsarchiv in Kattowitz Zweigstelle in Bielsko-Biała - Piłsudskiego Straße 43, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 48-85-095; E-Mail: apbielsko@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrter Herr
.....

Das Staatsarchiv in Katowice, Abteilung Bielsko-Biała, teilt mit, dass keine
die Heiratsurkunde von Johann Zielasko und Johanna Halaptasch/Halapacz, die in Kamienica (heute ein Stadtteil von Bielsko-Biała) geschlossen wurde, wurde nicht gefunden.
Kamienica (heute Bezirk Bielsko-Biała) vor 1908 noch Geburtsurkunden von
keine dieser Personen (Johanna Zielasko, geboren am 02.01.1874, und Johanna Halapatsch/Halapacz, geboren am
18.04.1884 r.).
Die Suche wurde in den folgenden Archivsammlungen durchgeführt:
13/1313 Zivilstandsregister der römisch-katholischen Pfarrei St. Michael
Erzengel in Wilkowice;
13/1332 Zivilstandsregister der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengemeinde in Bielsko;
13/1376 Zivilstandsregister der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengemeinde in Stare
Bielsko.
Gleichzeitig teilt das Archiv mit, dass es keine lebenswichtigen Daten der folgenden Personen aufbewahrt
der römisch-katholischen Konfession aus Kamienica (Pfarrei St. Nikolaus in Bielsko).
Diese Angelegenheit kann an das Standesamt in Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 5, gerichtet werden,
43-300 Bielsko-Biała.
Außerdem teilt das Archiv mit, dass die Standesämter die Bücher mit
Aufzeichnungen aus dem Jahr 1890 und später. Hinsichtlich der metrischen Aufzeichnungen aus der Zeit vor 1890 (Geburtsurkunden von
Geburtsurkunden von Jahann Zielasko und Johanna Halapatsch) können bei Kirchengemeinden und religiösen Vereinigungen angefordert werden.
Religiöse Vereinigungen, in diesem Fall zu:
- Diözese Bielsko-Zywiec, 5 Żeromskiego St., 43-300 Bielsko-Biała;
Staatsarchiv in Kattowitz Zweigstelle in Bielsko-Biała - ul. Piłsudskiego 43, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 48-85-095; E-Mail: apbielsko@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl
- Diözese Cieszyn der Evangelisch-Augsburgischen Kirche, pl. Marcina Lutra
3, 43-300 Bielsko-Biała.
Mit freundlicher Genehmigung von Direktor
Staatsarchiv in Kattowitz
Abteilungsleiter in Bielsko-Biała


Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hat jemand schonmal eine Anfrage an ein Standesamt oder an die Diözese Bielsko gestellt? Lohnt sich diese Anfrage auch wegen eventuellen Kosten?

LG Paul
Mit Zitat antworten