#21  
Alt 21.11.2008, 19:13
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Behr, Josef, Obersteuersekretär, Köln a, Rhein, Roonstr, 46, [N.Gui,]
Behr, Josef, Farm
Helenenhof. P.O. Kalkfeld, S.W.A.]
Behr, Max, Zollsekr, Berlin SW, 68, Markgrafenstr. 62. [S.W.A.]
Behr, Otto, Schmiedemstr. Rugwitz, Post Dürenberg A.-S,, Prov. Sachsen, [S.W.A.]
Behr, Richard, Steuersekretär b, Finanzamt, Radeberg i, Sachsen, Langestr, 8, [D.O.A.]
Behrend, John G,, Kaufmann, Windhoek, P,0,B. 107, S.W.A.
Behrendsen, Carl, Hamburg 31, Rellingerstr, 51, [S.W,A.]
Behrens, Adolf, Kaufmann. Bremen, Isarstr, 5, [To,]
Behrens, Christian, Pflanz.-Angest. bei der Westafr. Plantation Co. Victoria Ltd, Victoria (Cameroons) W,A,
Behrens, Frau Grete, geb. Meitner, verehl. Bürgermstr, Waldenburg i, Schi,, Fürstensteinerstr, 13, [S.W.A.]
Behrens, Paul, Bürgermstr, Waldenburg, Fürstensteinerstr, 13. [S.W.A.]
Behrmann, Herm,, Betriebst, Kolmanskop, S.W.A.
Behrmann, Dr. Walter, o, ö, Prof, der Geographie a, d, Universität, Frankfurt a. M., Feldbergstr. 7 III, [N.Gui.]
Behse, Gustav. Postsch., Braunschweig, Salzdahlumerstraße 104 a. [S.W.A.]
Beihofer, Alfons, Kfm, bzw, Bankbeamter, Banco de Chile y Alemania, Valparaiso. [S.W.A.]
Beirer, Robert, Leuchtfeueroberwärter a, D., Konstanz a. Bodensee, Löhrystraße 6 III. [S.W.A.]
  #22  
Alt 21.11.2008, 19:16
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Belá, Jacob. Wien, Saarpl. l [D.O.A.]
Belau, Max, Nordhausen a. H,, Hohensteinerstr. 8 II, [D.O.A.]
Belitz, Äug, Hamburg 35, Wendenstraße 322. [D.O.A.]
Bell u, Fräser, Rechtsanw. u, Notare, Windhoek, P.O.B. 43, S.W.A.
Bender, Eugen, Generalmajor a, D, Charlottenburg 4, Kantstraße 66a. [S.W.A. u. Kam.]
Bender, Ewald, Landwirt. Rothenaig, Post Asenham, Nd.-Bayern. [Kam,]
Bender, Jakob, Hallenmstr, u. Fleischbeschauer, Augsburg, Joh.-Haug-Straße 5. [D.O.A.]
Bender, Karl, Landwirt, Freiburg i. Br,, Eggstr, 14. [S.W.A.]
Benecke, Paul, Stadtinsp. Berlin N. 65, Genter Str. 52. [S.W.'A.]
Benedickt, Oskar, Kfm, Windhoek, p, Fa. Bödicker, S.W.A.
Benfer, Otto, Hamburg 15, Wendenstraße 20, b, Kooß, [Tsgt,]
Bengner, Wilhelm, Zollsekr, Wohlau i, Schi,, Breslauer Straße. [Ch,]
Benkert, Franz, Peter, Reg.Sekr. Würzburg, Frauenlandstr. [S.W.A.]
Benkwitz, Unternehm. Tanga, Tg.Terr,
Benndorf, Alfred, Dachdeck. Weißenfels a. S., Schützenstr. 6, [Ch,]
Bennent, Karl. Daressalam, Tg.Terr.
Berininghausen, Friedr., Maschinen-u. Werkzeugfabrik, Velbert i. Rheinland. [S.W.A.]
  #23  
Alt 21.11.2008, 19:24
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Bennigsen, von, Helmuth, Hauptmann a.D. Blankenburg a. H, [S.W.A.]
Benningsen, von, Hans Jobst, Farmen Onduasu, Otjipaue. Kalkfeld, P.O, B, l, S.W.A.
Benningsen, von, Helmut, Farm Onduasu. P.O. Kalkfeld, S.W.A.
Bensch, Magister. Nkoaranga, P.O. Moshi, Tg. Terr.
Bensch, Alfr., Lehrer. Gobabis, S.W.A.
Bensch, Frau, Schulpension. Gobabis, S.W.A.
Bense, H. H. W„ Windhoek, S.W.A.
Bense, Hermann, Schlosser. Kolmanskop, S.W.A.
Bensel, Dr., Paul, Studienrat. Weidenau a. Sieg, Wilhelmstr.87 II. [Ki,]
Benseler, Louis, c/o, Benseler & Co Omaruru, S.W.A.
Benseler, A. & Co., Warengeschäft. Omaruru, P,O,B. 4, S.W.A.
Bentheim, Graf von u, zu, Hugo, Ladenverwalter, Tsumeb, S,W,A.
Bentheim, Graf von u. zu, Hubert, Farm Hohenfels. Otjiwarongo, S.W.A.
Bentheim, Gräfin von u, zu, Farm Hohenfels, Otjiwarongo, S.W.A.
Bentheim, Graf zu, Theodor, Hypotheken- u, Grundstückvermittl, Berlin W.35, Magdeburgerpl. 1. [S,W.A.]
Benthien, Heinrich, Lübeck, Georgstraße 36 III, [D.O.A,]
Bercher, Minna, Wirtschafterin, Swakopmund, S.W.A.
Berendt, Robert A,, Kfm. Bln.-Schmargendorf, Spandauer Str, 31, [D.O.A.]
Berens, Georg Peter, Markscheider, Swakopmund, S.W.A.
Berg, Ernst, Dr, med„ Generalarzt a. D., Geh.Med.Rt, Bln.-Friedenau, Kaiserallee 142. [D.O.A. u. S.W.A.]
Bergemann, Ferdinand, Farmen: Gorges Urusis, Kalkhuegel. P.O, Maltahöhe, S.W.A.
Bergemann, Paul, Farm Urusis. P.O, Maltahöhe, S.W.A.
Bergemann, Richard, Ref, i. Reichsentschäd.-Amt. Bln.-Steglitz, Bergstraße 13 I, [Tsgt,]
  #24  
Alt 21.11.2008, 19:30
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Berger, Schlagsühlsdorf, P. Lüdersdorf über Lübeck, [D.O.A,]
Berger, A, P.O. Kuibis, S.W.A.
Berger, Albr., St.Sekr. Landeshut i. Schles., .Wallstr. 6. [S.W.A.]
Berger, Alfred, Dr., Tierarzt, Alvensleben-Neuhaldensleben. [S.W.A.]
Berger, Alfred, Kfm. Hamburg 13,, Grindelhof 77-79. [S.W.A. u. Kam,]
Berger, August, Werkmstr. Ulm a. D., Eythstr. 17 H. [D.O.A.]
Berger, Carl, Farm Haruchos. P.M.B, Mariental, S.W.A.
Berger, Emil, Privatier. Teuchern-Weißenfels a.S., Gartenstr. 14 [S.W.A ]
Berger, Erhard, Kfm, Angest, Windhoek, S.W.A.
Berger, F. W., Pflanzungsassist. Debündscha, Kam.
Berger, Josef, Materialienverw. (bei Fa, Heinrich Otto & Söhne). Unterbrihingen o, a, Nürtingen. [D.O.A.]
Berger, Mathias, Ober-Postschaffner. Wasserburg a. Inn, [S.W.A.]
Berger, Oskar, Farmen: Heilbronn,, Otjihaenene. P.O, Otavi, S.W.A.
Berger, Rudolf, Oberlehrer. Radeberg, Langestr, 6, Landhaus Südwest, [S,W,A,]
Berghoefer, C. Alfred, Kfm, M.-Gladbach, Viersenersfr. 143, (D.O.A.)
Bergmann u, Groninger, Maler, Windhoek, P.O.B. 50, S.W.A.
Bergmann, Alfred, O.-Post-Sekr. Hildesheim, Lönigstr. 13. [S.W.A.]
Bergmann, Alex, Aufseher, Kolmanskop, S.W.A.
Bergmann, Ferd., Farm Goabosoab. Urusis, P.O. Maltahoehe, S.W.A.
Bergmann, Hugo, Warengesch., Farm Kuis, P.O. Kub, S.W.A.
Bergmann, Joh. Martinus, c/o. Hesselmann Ltd. Ukamas, S.W.A.
Bergmann, Lothar, Farm Schneckswerder. P.O. Okahandja, S.W.A.
Bergmann, Oskar, i. Fa. Bergmann & Groninger. Windhoek, P.O.B. 181, S.W.A.
Bergmann, Wilh., Aufseher. Kolmanskop, S.W.A.
  #25  
Alt 21.11.2008, 19:35
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Bergstedt, Friedrich, Farm Okaperuperu. Okahandja, P.M.B., S.W.A.
Bergwein, Wilh., Leutn, d. Mär, a, D, Rüstringen i, 0,, Mühlenweg 25, [Ki,]
Berke, Hans, Hochbautechniker, Neuhaldensleben, Fürstenwall 2 I, [To.]
Berker, Hans, Vereid. Taxator u. Auktionator. Windhoek, Postf.llI, S(W.A.
Berker, Hans Joach. Windhoek, S.W.A.
Berlin, Adolf, Eisenb.-Betr.-Ing. Cottbus, Ströbitzer Str, 90 L [S.W.A.]
Berlin, L, W. Eckard, Ing., Major a, D. Hamburg 36, Gänsemarkt 35, p. A, Wärmemesser Akt.-Ges. [S.W.A.]
Bermann, C. H., Warengeschäft. Windhoek, P.O.B. 217, S.W.A.
Bernatzky, Carl, J. Windhoek, S.W.A.
Bernauer, Alois, Kfm. München, Briennerstr. 14/4. [Kam.]
Bernd, Paul, Angest, der „Victoria Pfzgs.-Ges. Kamerun". Victoria, Kam,
Bernecker, Reinhold, Aufseher, Kolmanskop, S.W.A.
Bernecker, Richard, Aufseher, Kolmanskop, S.W.A.
Berner, Gustav, Aufseher. Kolmanskop, S.W.A.
Berner, Wilhelm, Insp, a, D, Erfurt, Schillerstr. 45 III. [S.W.A.]
Bernhardt, A,, Farmangest. P.O. Kalkfontein, S.W.A.
Bernhardt, Adolf, Farm Namseb. P.O. Maltahöhe, S.W.A.
Bernhardt, Carl, Verw.Sekr. Cassel, Parkstr. 44. [Kam.]
Bernhardt, Georg, Telephonist, Charlottenburg, Garde-du-Corps-Str. lOa vorn IV. [Ki,]
Bernhardt, Gertrud. Naumburg a, d. Saale, Sedanstr. 1. [D.O.A,]
Bernhardt, Karl, Rentier, Windhoek, P.O.B. 293, S.W.A.
Bernhardt, Nissen, Jak,, Buchhalter. Windhoek, P.O.B. 234, S.W.A.
Bernhardt, Frl. Toni, Typistin, Lüderitzbucht, S.W.A.
Bernhardt, Walter. Windhoek, P.O. B. 293, S.W.A.
Bernhart, A., Lok.-Führ. Walvisbay, S.W.A.
  #26  
Alt 21.11.2008, 19:40
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Bernoth, Eduard, Gebrauchs-Graphiker u, Kunstmaler. Bln.-Tempelhof,
Paradestr. 71, [D.O.A.]
Berthold, Ernst, Kunft- u, Bühnenmaler, Bln.-Dahlem, Ladenbergstraße l, [S.W.A.]
Berthold, Hans, Schriftsteller. Bln.-Lichterfelde-West, Zietenstr. 2, [In allen afrikanischen Kolonien.]
Bertling, Fr., Farm Garinais, P.O. Keetmanshoop, S.W.A.
Bertram, G. Wilh., Gärtner ,,Glückauf". Bethanien, P.O.B, l, S.W.A.
Bertram, Hermann, Schlosser, Kolmanskop, S.W.A.
Bertram, Karl, St.Insp. Norden i. Ostfriesl,, Schulstr, 13, [Kam,]
Berwald, Gerhard, Farmverw. Puerto Fonciere, Alto Paraguay, America del Sur. [S.W.A.]
Berwald, Max, Oberzollsekr, Aachen, Sophienstr. 2. [D.O.A.]
Besch, Werner, Junkerswerke inDessau, [D,O.A,]
Besehe, August, Rechn.Rt Bln.-Wittenau, Lindenweg 40a,[S.W.A.]
Beselin, August, Vertr, d, Fa. Makel & Co. Daressalam, Tg.Terr,
Beselin, Robert Val., Kfm.
Cuxhaven-Groden, Papenstr. 74, [To.]
Bessinger, Relindis, Schwester Oberin, Antonius-Hosp. Swakopm,, S.W.A.
  #27  
Alt 21.11.2008, 19:41
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Bethcke, Max, O.Reg.Sekr. Bln.-Johannisthal, Kaiser-Wilhelm-Str. 26, [S.W.A.]
Bethe, Heinrich, Oberst a, D. Bln,-Wilmersdorf, Prinzregentenstr, 10. [S.W.A. u. D.O.A.]
Bethke, Hans, Reichsbahn-Oberinsp. Essen a. d, Ruhr, Sibyllastr. 15. [N.Gui.J ]
Bethke, Walter, Landmesser. Lüderitzbucht, P.O.B. 156, [S.W.A.]
Betsch, Leonhard, Stadtsekr, Augsburg, Landvogtstr. 6 I. [S.W.A.]
Bettac, Joh., Maschinenführer. Kolmanskuppe, S.W.A.
Betz, Theodor, Kfm. Durlach i. Bad., Lußstr. 16. [D.O.A,]
Beug, Max, Schiff. Lüderitzb,, S.W.A.
Beug, Otto, Motorbootführer. Walfischbay, S.W.A.[D.O.A.]
Beuster, Hans. Bln.-Halensee, Kurfürstendamm 145, [D.O.A.]
  #28  
Alt 22.11.2008, 17:02
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Bischoff, Werner, Kfm, Birkenwerder-Berlin, Bahnhofallee 1. [S.W.A.]
Bisping, Paul, kaufm, Angest, Grootfontein, S.W.A.
Bisse, Wilhelm, Hamburg, Spessartstraße 6. [D.O.A.]
Bitter, Fritz, Pol.Oberwachtm. Berlin NW 21, Stephanstr, 49, [S.W.A,]
Bitterlich, Alfred, Verw,-Ass, Chemnitz, Rudolfstr. 61, Eg. lks, [S.W.A.]
Bittkau, P, Pr. Staatsförster, Hasloh b. Quickborn i. Holst. [D.O.A.]
Bittner, Fritz, Gouv.Beamt a. D, Berlin W 35, Bülowstr, 6p IV. [D.O.A.]
Bitzinger, Josef, Kfm, Köln-Dellbrück, Möhlstr, 22. [Kam,]
Blach, Carl, Untern, Tsumeb, S.W.A,
Black, Ed., Obldjäg, Gr, Hanswalde, Kr. Mohrungen Ostpr. [S.W.A.]
Bläser, B,, Ob.-Telegr.-Sekr, Frankfurt a. M„ Humboldtstr. 59 f. [Kam.]
Blaich, Carl, Bauunternehm. Aruscha, Tg. Terr.
Blaich, Fritz, Pflanzer. Aruscha, Tg. Terr,
Blaich, Jakob, Pflanzer, Sanja, P.O. Moshi, Tg. Terr,
Blaich, Karl, Pflanzer, Sanja, P.O. Moshi, Tg, Terr,
Blank,G,, Tischler, P.O. Walvisbay, S.W.A.
Blank, G,, A., Farmen Grünau Nord, Mickberg. P.M.B. Kalkfontein, S.W.A.
Blank, P., Muelle Churruca, G. Portugalete, Vizcaya, Spanien, [Kam.]
  #29  
Alt 22.11.2008, 17:03
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Blank, Robert, Farmer, Swakopmund, P.O.B, 62, S.W.A.
Blankenfeld, Luise, Schw, i. Kindergarten. Swakopmund, S.W.A.
Blaschke, Rich., Gasthofbes, Gnadenfrei i. Schi. (a. Bahnhf.) [D.O.A.]
Blaue, von, Erich, Farm Otjisazu. P.O. Okahandja, S.W.A,
Blecher, Ad,, Missionar. Wiehl Rhld, [S.W.A.]
Bleich, Otto, Reg.Rt. Bln.-Wilmersdprf, Motzstr. 49. [D.O.A.]
Bleicher, Franz, Spediteur. Gibeon, -S.W.A.
Bleicher, Herbert, Verk. Keetmanshoop, S.W.A.
Bleicher, Marg. Windhoek, S.W.A,
Bleicher, W,, Arbeiter, Walvisbay, S.W.A,
Bleichrodt, P,, A,, Kellner, Windhoek, S.W.A.
Blessing, Herrn., Schlachter, Tsumeb, P.O.B. 81, S.W.A.
Blinn, August, Bergmann, Guchob, Tsumeb, P.O.B. 19, S.W.A.
Bloch, Rechtsanwalt und Notar, Berlin W 8, Jägerstr. 62, [S.W.A.]
Bloch, Carl, Uhrm, Swakopmund, P.O.B, 111, S.W.A,
Bloch, Georg, Buchhalter. Windhoek, S.W.A,
Bloch, Harry, Angest, Windhoek, P.O.B. 152, S.W.A,
  #30  
Alt 22.11.2008, 17:11
Benutzerbild von rudi
rudi rudi ist offline
Moderator
Themenstarter
 
Registriert seit: 23.05.2008
Beiträge: 2.490
Standard

Block, Bernh,, Br,, Farm Niederungsfelde. P.M.B, Kalkfeld, S.W.A.
Block, F., Jüstizwachtm, Allenstein, Wadanger Str. 3. [S.W.A,]
Block, Fritz, Farm Wagner, P.O. Otjiwarongo, S.W.A.
Block, Gust,, Fr., W,, Bäcker. Lüderitzbucht, S.W.A,
Block, Kurt, Hptm. a. D. Danzig, Rennerstiftgasse 10, [Kam.]
Block, Marie, Frau, Farm Niederungsfelde. P.M.B. Kalkfeld, S.W.A.
Block, Paul, L,, Farm Wagher, P.O. Otjiwarongo, S.W.A,
Block, Wilhelm, Farm Kweekwal-Ost, Blumtal. P.O. Aroab, S.W.A.
Blockdorf, Farm Nungabais, P.O. Outjo, S.W.A.
Bloedorn, M., Warengesch. Lüderitzbucht, S.W.A.
Bloedorn, W., Warengesch, Swakopmund, S.W.A.
Blohm, Joh. Bellingen, Kr. Pinneberg. [Tsgt.]
Blohm, Otto. Hamburg, Fichtestr. 47. [D.O.A.]
Blohm, Reinhold, Farm Aboib, P.O. Tsumeb, S.W.A,
Blohm, Wilhelm., Frau, Ww. Schwelm i.Westf., Allee 351. [D.O.A.]
Thema geschlossen

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:10 Uhr.