Zurück   Ahnenforschung.Net Forum > Allgemeine Diskussionsforen > Lese- und Übersetzungshilfe
Hier klicken, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 30.03.2021, 23:17
JensGer JensGer ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 22.09.2018
Beiträge: 207
Standard Transkription Hochzeitsvertrag aus dem Jahr 1795

Quelle bzw. Art des Textes: Hochzeitsvertrag?
Jahr, aus dem der Text stammt: 1795
Ort und Gegend der Text-Herkunft: Königsberg/Schlesien
Namen um die es sich handeln sollte: Anton Gerlich


Liebe Forschergemeinde,

im Landesarchiv habe ich einen Hochzeitsvertrag von Anton Gerlich aus dem Jahr 1795 gefunden. Leider komme ich hier nicht weiter. Anton Gerlich war drei Mal verheiratet. Eventuell könnte es sich um den Heiratsvertrag oÄ mit seiner zweiten Frau Anna Maria Halma aus dem Jahr 1795 handeln.

Link: https://digi.archives.cz/da/permalin...df5fa3caba6d08

Über eine Hilfe bei der Transkription (zumindest teilweise) würde ich mich sehr freuen.

Herzlichen Dank und beste Grüße
JensGer
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 31.03.2021, 01:44
acim acim ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 25.12.2020
Ort: Veletiny, Tschechien
Beiträge: 682
Standard

Hallo,
der Ehevertrag ist außer Überschrift im Tschechischen verfasst, das Thema sollte daher in fremdsprachige Lese- und Übersetzunghilfe verschoben werden.

Hier eine Transkription (in heutiger Rechtschreibung, sonst aber im alten Tschechischen belassen):

Eheberednüß des Anton Gerlich
Ve jménu nejsvětější a nerozdílné Trojice, Boha Otce, Syna,
a Ducha svatého amen.
Známo budiž tímto jednomu každému, obzvláště kde by toho potřeba
ukazovala, kterak dnes níže podepsaného datum a roku, mezi poctivým
vdovcem panem Antonínem Gerlich, měšťanem a sousedem klimkov-
ským panství porubského na ten čas ženichem z jedné strany, pak poc-
tivou děvečkou Marianou Hallamovou vlastní dcerou Ludvíka Hallamy,
krejčíře a souseda zdejšího Nro. 3, na ten čas nevěstou z druhé strany
nezrušitelné (však ale teprv po dosáhlé kněžské? vzdavce k svému? právu
a platnosti postupující) manželské smlouvy umluvené, a na následující
způsob zavřené byly; totižto:
Předně
Poctivý vdovec pan Antonín Gerlich, na ten čas ženich, a poctivá děvečka
Mariana Hallamova, na ten čas nevěsta, slibují sobě dosáhlé kněžské vzdav-
ce manželsky zavázánu býti, a tu svou manželskou povinnost dle římsko-kato-
lické církve nařízení před se vzíti, a potvrditi nechati, budoucím? ale v tom stavu
manželským s..rý? čas svého živobytí s pravou věrností a láskou, jak na to
pravým manželům přináleží, jeden druhého dobrým příkladem předcházeti
a v ničemž neopouštěti, přitom ale.
2.
Před jmenovaný vdovec a na ten čas ženich k ulevení toho manželského bří-
mě své nejmilejší nevěstě Nomine Dotis věnuje a zavodí svůj v mě-
stečku Klimkovicích stojící měšťanský dům Nro. 22, kterého on úplný vla-
dař a držitel jest, a to sice na ten způsob, že kdyby jeho Bůh všemohoucí
prostředkem smrti buď brzy, neb v roku, a neb také později po dosáhlé
kněžské vzdavce z toho světa povolal, a neměli by spolu v tom času žádného
erba, že ona i v té případnosti toho domu úplnou a dokonalou erbovnicí
bude po jeho smrti, však ale s tou výminkou, jestli ten starší chlapec
z prvního manželství pošlý jménem Antonín v tom čase nebude ...ajoren?
a dospělý ten dům ujmouti, že ona v té příhodě se bude moct vdát, a
svůj vdovský stav proměnit, a tomu chlapcovi nadřečenému jménem
Antonínovi ten dům až do vyplnění 24. roku dodržovat, kdyby ale ten
syn Antonín zemřel, a v té příhodě více při živobytí nebyl, tak druhému
synovi jménem Petrovi ten dům až do dospělých let dodržovat bude,
kdyby ale k tomu přišlo, že by ti oba z prvního manželství synové Anton
a Peter při tej případnosti více živi nebyli, tak ten dům po smrti ženi-
chově dcera z prvního manželství pošlá jménem Apolena, jestli by
za živobytí svého otce ještě nebyla vdaná a od otce kontentírovaná, ale
ještě by svobodná byla, tak v nedostatku těch obou předjmenovaných chlap-
ců ona Mariana nevěsta, té dceři ten dům až do dospělých jejích let
dodržovat bude, kdyby pak ale ta dcera Apolena za živobytí svého otce se vdala,
a od něho již byla kontentírovaná, též chlapci ale oba by také více živi nebyli,
tak děti po smrti Antonína, na ten čas ženicha, z druhého manželství pochá-
zející, jestli by spolem jaké měli, toho domu erbovníci mají zůstati.
Mimo toho ale
3.
Kdyby se to stalo, že by ona Mariana, na ten čas nevěsta, po čase aneb
po smrti svého prvního muže, aneb také po dodržování toho domu jednomu
neb druhému aneb třetímu dítěti před jmenovaných ten dům odevzdala,
tak bude mít při domě na zadku své meškání v chalúpce až do své smrti,
a v tom chlévě při chalúpce bude mít místo pro svou krávu, a tu krávu
jí držitel domu povinen bude pást se svýma. Na chaloupce bude mít
místo pro seno a otavu. Na roli bude mít k užívání druhé ... honce
od Písečného rybníka, však ale je sobě bude povinna sama nechávat zadělávat,
a svým semenem zasívat, v stodole bude mít místo pro své obilí, v tom
záseku za křížem. Na zahradě od mostu na cestě do Polanky se vynacházejí-
cím bude mít k užívání až po jistou vrbu i se stromovím, a to všechno
před jmenované bude ona mít k užívání až do své smrti.
4.
Kdyby před jmenovaného Antonína na ten čas ženicha Bůh všemohoucí
buď v roce aneb také později z toho světa povolal, a nezůstalo by po něm z dru-
hého manželství žádného erba, že ona po jeho smrti všechněho erbovnice jest, i
také po čase výplatu z domu stejně s druhýma erby má právo k požádání.
Naproti tomu
1.
Předjmenovaná Mariana Hallamova na ten čas nevěsta věnuje svému nejmilejšímu
ženichovi Antonínovi Nomine contra dotis za věno jedno sto Rýnských, a sice 50 fr věnuje
hned po dosáhlé kněžské kopulaci v hotovosti přinésti, druhých ale 50 fr on otec nevěsty Ludvík
Hallama se pozvoluje od své strany nanejdýl do vyjití třech roků po kněžské vzdavce tomu novému

manželství odevzdati, mimo toho
2.
předjmenovaný otec nevěsty Ludvík Hallama své dceři Marianě na ten čas ne-
věstě ze své otcovské pomoci k ulevení manželského břemene hned po kněžské vzdavce
2 krávy a 1 jalovici slibuje vydati, k tomu ještě 30 loktů plátna, 10 kloubů lnu a 5 kusů
peřin s trojím oblečením, rovně hned po kopulaci se zavazuje vydati. Pročež
3.
Nadřečená nevěsta Mariana to věno i také všechny výše jmenované věci
které od svých rodičů hned po dosáhlé kněžské vzdavce má k dostání, svému nejmilejšímu
ženichovi na ten způsob zavodí: že kdyby ji Bůh všemohoucí buď brzy, anebo poz-
ději po dosáhlé kněžské vzdavce z toho světa do věčnosti povolal, a nezůstalo
by po ní žádného erba jakéhokoliv pohlaví, že on toho všeho totiž ženich po její
smrti úplný a dokonalý erbovník má býti. K tomu cíli a konci?.
4.
jsou tyto manželské smlouvy od ženicha i od nevěsty, jakož také od všech k tomu
dožádaných svědků vlastní rukou podepsané.
Jenž se stalo v Studénce dne 15. apríle 795.

od strany nevěsty
Mariana Hallamova nevěsta
Ludvík Hallama otec
Thomas Krtschmař Erbrichter
Franz Dostal Purmister
Jakub Hawranek
Franz Huder, svědkové

od strany ženicha
Anton Gerlich ženich
Anton Staroveský?
Wencl Gerlich
Valentin Scholtis, svědkové

Geändert von acim (31.03.2021 um 01:45 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 31.03.2021, 07:42
asd3 asd3 ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 31.10.2015
Beiträge: 109
Standard

Hallo Acim,

die Hilfsbereitschaft in diesem Forum ist manchmal nicht zu glauben.
Vielen Dank von einem gänzlich Unbeteiligten.

Viele Grüße
Andreas
__________________
Ahnenliste unter https://forum.ahnenforschung.net/sho...d.php?t=153579
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 31.03.2021, 08:24
JensGer JensGer ist offline
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 22.09.2018
Beiträge: 207
Standard

Zitat:
Zitat von acim Beitrag anzeigen
Hallo,
der Ehevertrag ist außer Überschrift im Tschechischen verfasst, das Thema sollte daher in fremdsprachige Lese- und Übersetzunghilfe verschoben werden.

Hier eine Transkription (in heutiger Rechtschreibung, sonst aber im alten Tschechischen belassen):

Eheberednüß des Anton Gerlich
Ve jménu nejsvětější a nerozdílné Trojice, Boha Otce, Syna,
a Ducha svatého amen.
Známo budiž tímto jednomu každému, obzvláště kde by toho potřeba
ukazovala, kterak dnes níže podepsaného datum a roku, mezi poctivým
vdovcem panem Antonínem Gerlich, měšťanem a sousedem klimkov-
ským panství porubského na ten čas ženichem z jedné strany, pak poc-
tivou děvečkou Marianou Hallamovou vlastní dcerou Ludvíka Hallamy,
krejčíře a souseda zdejšího Nro. 3, na ten čas nevěstou z druhé strany
nezrušitelné (však ale teprv po dosáhlé kněžské? vzdavce k svému? právu
a platnosti postupující) manželské smlouvy umluvené, a na následující
způsob zavřené byly; totižto:
Předně
Poctivý vdovec pan Antonín Gerlich, na ten čas ženich, a poctivá děvečka
Mariana Hallamova, na ten čas nevěsta, slibují sobě dosáhlé kněžské vzdav-
ce manželsky zavázánu býti, a tu svou manželskou povinnost dle římsko-kato-
lické církve nařízení před se vzíti, a potvrditi nechati, budoucím? ale v tom stavu
manželským s..rý? čas svého živobytí s pravou věrností a láskou, jak na to
pravým manželům přináleží, jeden druhého dobrým příkladem předcházeti
a v ničemž neopouštěti, přitom ale.
2.
Před jmenovaný vdovec a na ten čas ženich k ulevení toho manželského bří-
mě své nejmilejší nevěstě Nomine Dotis věnuje a zavodí svůj v mě-
stečku Klimkovicích stojící měšťanský dům Nro. 22, kterého on úplný vla-
dař a držitel jest, a to sice na ten způsob, že kdyby jeho Bůh všemohoucí
prostředkem smrti buď brzy, neb v roku, a neb také později po dosáhlé
kněžské vzdavce z toho světa povolal, a neměli by spolu v tom času žádného
erba, že ona i v té případnosti toho domu úplnou a dokonalou erbovnicí
bude po jeho smrti, však ale s tou výminkou, jestli ten starší chlapec
z prvního manželství pošlý jménem Antonín v tom čase nebude ...ajoren?
a dospělý ten dům ujmouti, že ona v té příhodě se bude moct vdát, a
svůj vdovský stav proměnit, a tomu chlapcovi nadřečenému jménem
Antonínovi ten dům až do vyplnění 24. roku dodržovat, kdyby ale ten
syn Antonín zemřel, a v té příhodě více při živobytí nebyl, tak druhému
synovi jménem Petrovi ten dům až do dospělých let dodržovat bude,
kdyby ale k tomu přišlo, že by ti oba z prvního manželství synové Anton
a Peter při tej případnosti více živi nebyli, tak ten dům po smrti ženi-
chově dcera z prvního manželství pošlá jménem Apolena, jestli by
za živobytí svého otce ještě nebyla vdaná a od otce kontentírovaná, ale
ještě by svobodná byla, tak v nedostatku těch obou předjmenovaných chlap-
ců ona Mariana nevěsta, té dceři ten dům až do dospělých jejích let
dodržovat bude, kdyby pak ale ta dcera Apolena za živobytí svého otce se vdala,
a od něho již byla kontentírovaná, též chlapci ale oba by také více živi nebyli,
tak děti po smrti Antonína, na ten čas ženicha, z druhého manželství pochá-
zející, jestli by spolem jaké měli, toho domu erbovníci mají zůstati.
Mimo toho ale
3.
Kdyby se to stalo, že by ona Mariana, na ten čas nevěsta, po čase aneb
po smrti svého prvního muže, aneb také po dodržování toho domu jednomu
neb druhému aneb třetímu dítěti před jmenovaných ten dům odevzdala,
tak bude mít při domě na zadku své meškání v chalúpce až do své smrti,
a v tom chlévě při chalúpce bude mít místo pro svou krávu, a tu krávu
jí držitel domu povinen bude pást se svýma. Na chaloupce bude mít
místo pro seno a otavu. Na roli bude mít k užívání druhé ... honce
od Písečného rybníka, však ale je sobě bude povinna sama nechávat zadělávat,
a svým semenem zasívat, v stodole bude mít místo pro své obilí, v tom
záseku za křížem. Na zahradě od mostu na cestě do Polanky se vynacházejí-
cím bude mít k užívání až po jistou vrbu i se stromovím, a to všechno
před jmenované bude ona mít k užívání až do své smrti.
4.
Kdyby před jmenovaného Antonína na ten čas ženicha Bůh všemohoucí
buď v roce aneb také později z toho světa povolal, a nezůstalo by po něm z dru-
hého manželství žádného erba, že ona po jeho smrti všechněho erbovnice jest, i
také po čase výplatu z domu stejně s druhýma erby má právo k požádání.
Naproti tomu
1.
Předjmenovaná Mariana Hallamova na ten čas nevěsta věnuje svému nejmilejšímu
ženichovi Antonínovi Nomine contra dotis za věno jedno sto Rýnských, a sice 50 fr věnuje
hned po dosáhlé kněžské kopulaci v hotovosti přinésti, druhých ale 50 fr on otec nevěsty Ludvík
Hallama se pozvoluje od své strany nanejdýl do vyjití třech roků po kněžské vzdavce tomu novému

manželství odevzdati, mimo toho
2.
předjmenovaný otec nevěsty Ludvík Hallama své dceři Marianě na ten čas ne-
věstě ze své otcovské pomoci k ulevení manželského břemene hned po kněžské vzdavce
2 krávy a 1 jalovici slibuje vydati, k tomu ještě 30 loktů plátna, 10 kloubů lnu a 5 kusů
peřin s trojím oblečením, rovně hned po kopulaci se zavazuje vydati. Pročež
3.
Nadřečená nevěsta Mariana to věno i také všechny výše jmenované věci
které od svých rodičů hned po dosáhlé kněžské vzdavce má k dostání, svému nejmilejšímu
ženichovi na ten způsob zavodí: že kdyby ji Bůh všemohoucí buď brzy, anebo poz-
ději po dosáhlé kněžské vzdavce z toho světa do věčnosti povolal, a nezůstalo
by po ní žádného erba jakéhokoliv pohlaví, že on toho všeho totiž ženich po její
smrti úplný a dokonalý erbovník má býti. K tomu cíli a konci?.
4.
jsou tyto manželské smlouvy od ženicha i od nevěsty, jakož také od všech k tomu
dožádaných svědků vlastní rukou podepsané.
Jenž se stalo v Studénce dne 15. apríle 795.

od strany nevěsty
Mariana Hallamova nevěsta
Ludvík Hallama otec
Thomas Krtschmař Erbrichter
Franz Dostal Purmister
Jakub Hawranek
Franz Huder, svědkové

od strany ženicha
Anton Gerlich ženich
Anton Staroveský?
Wencl Gerlich
Valentin Scholtis, svědkové
Hallo acim,

herzlichen Dank für Deine große und beeindruckende Hilfe! Ich bin wirklich sprachlos!

Beste Grüße
JensGer
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Stichworte
hochzeitsvertrag

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.